ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den.

HTTP: ... console/sv/050.htm
0.156
12504

Give Quad Explorer access to folder protection under Windows 10!

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Automatically customize the power options!

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views (Q-Dir)!

 /

Can I create System Restore Point in Windows-10?

 /

Assign Windows 10 and DVD drive letters!

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

Share documents and images under Windows 10!

 /

Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden - Samsung?

 /

Die regionalen Einstellungen von Microsoft Windows 10!

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", can I turn off this message?

 /

How to open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /