Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den.

HTTP: ... console/sv/050.htm
0.171
12504

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Sky Retourenschein für Rücksendung von Geräten finden?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Can I customize Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Can I turn off Grouping in Folder-Size View?

 /

Befehl um Druckaufträge aufzulisten / abbrechen / Beispiel?

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /

Disable all printers under Windows 10, 8.1 and 7?

 /