ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/050.htm
0.077

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Wo finde ich den Windows 8/8.1 Registry-Editor, um Registry-Einträge zu bearbeiten?

 /

Wie kann ich Sprachen in Windows 8.1/8 hinzufügen, ändern, installieren?

 /

Save state and Settings Problem?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /