ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Tilldelar en enhetsbeteckning till en sökväg.

SUBST [enhet1: [enhet2:]sökväg]
SUBST enhet1: /D

enhet1: Anger beteckning som ska användas i stället
för sökvägen.
[enhet2:]sökväg Anger enhet och sökväg som ska tilldelas
en enhetsbeteckning.
/D Tar bort virtuell enhet.

Skriv SUBST utan parametrar för att visa aktuella virtuella
enheter.C:\WINDOWS>HELP TIME
Visar eller ändrar systemtiden.

TIME [/T | [tid]

Skriv TIME utan parametrar om du vill visa aktuell tid och fråga
efter ny tid.
Tryck på Retur om du vill behålla aktuell systemtid.

Om kommandotillägg är aktiverade, stöder kommandot TIME
växeln /T. Den anger att kommandot bara ska visa den aktuella
tiden utan att användaren måste ange en ny tid.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Anger titel på Kommandotolkens fönster.

TITLE [sträng]

sträng Anger titeln i kommandotolkens fönster.
GOTO : HELP TREE


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/063.htm
0.061

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Wie groß ist Windows-7, bzw. welche Größe sollte die Festplattenpartion haben?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen?

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /