ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Tilldelar en enhetsbeteckning till en sökväg.

SUBST [enhet1: [enhet2:]sökväg]
SUBST enhet1: /D

enhet1: Anger beteckning som ska användas i stället
för sökvägen.
[enhet2:]sökväg Anger enhet och sökväg som ska tilldelas
en enhetsbeteckning.
/D Tar bort virtuell enhet.

Skriv SUBST utan parametrar för att visa aktuella virtuella
enheter.C:\WINDOWS>HELP TIME
Visar eller ändrar systemtiden.

TIME [/T | [tid]

Skriv TIME utan parametrar om du vill visa aktuell tid och fråga
efter ny tid.
Tryck på Retur om du vill behålla aktuell systemtid.

Om kommandotillägg är aktiverade, stöder kommandot TIME
växeln /T. Den anger att kommandot bara ska visa den aktuella
tiden utan att användaren måste ange en ny tid.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Anger titel på Kommandotolkens fönster.

TITLE [sträng]

sträng Anger titeln i kommandotolkens fönster.
GOTO : HELP TREE

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/063.htm

0.046

Hardware sicher entfernen in Windows 7 als Desktop-Verknüpfung!

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path? E.g, I can do this with?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Wo ist der Text Editor in Windows 10, (Notepad, finden, öffnen, starten)?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /