ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Tilldelar en enhetsbeteckning till en sökväg.

SUBST [enhet1: [enhet2:]sökväg]
SUBST enhet1: /D

enhet1: Anger beteckning som ska användas i stället
för sökvägen.
[enhet2:]sökväg Anger enhet och sökväg som ska tilldelas
en enhetsbeteckning.
/D Tar bort virtuell enhet.

Skriv SUBST utan parametrar för att visa aktuella virtuella
enheter.C:\WINDOWS>HELP TIME
Visar eller ändrar systemtiden.

TIME [/T | [tid]

Skriv TIME utan parametrar om du vill visa aktuell tid och fråga
efter ny tid.
Tryck på Retur om du vill behålla aktuell systemtid.

Om kommandotillägg är aktiverade, stöder kommandot TIME
växeln /T. Den anger att kommandot bara ska visa den aktuella
tiden utan att användaren måste ange en ny tid.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Anger titel på Kommandotolkens fönster.

TITLE [sträng]

sträng Anger titeln i kommandotolkens fönster.
GOTO : HELP TREE


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/063.htm
0.046

AHCI bei Windows 8.1 und 8 / 10 via storahci (aktivieren, umstellen)!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Numerische Sortierung im MS-Explorer deaktivieren (Datei ,Ordner)!

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /