Kommando expand - Expanderar en eller flera komprimerade filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Filexpanderingsverktyg, version 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Expanderar en eller flera komprimerade filer.

EXPAND [-r] källa mål
EXPAND -r källa [mål]
EXPAND -D källa.cab [-F:Filer]
EXPAND källa.cab -F:Filer mål

-r Byt namn på utökade filer.
-D Visa listan med filer i källan.
källa Sökväg till källfil(er). Jokertecken kan
användas.
-F:Filer Namn på filer som ska expanderas från en CAB-fil.
mål Målfil eller målsökväg.
Målet kan vara en katalog.
Om källa är flera filer och -r inte anges
måste mål vara en katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten
Finger.
Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

FINGER [-l] [användare]@värddator [...]

-l Visar information i formatet lång lista.
användare Anger användaren som du söker information om.
Utelämna
användarparametern om du vill visa information om
alla användare
på den angivna värddatorn.
@värddator Anger servern i det fjärranslutna systemet vars
användare du
söker information om.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?

FORCEDOS [/D directory] filename [parameters]
/D directory    Specifies the current directory for
               the specified program to use.
filename        Specifies the program to start.
parameters      Specifies parameters to pass to the program.

forcedos är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
GOTO : FSUTIL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando expand - Expanderar en eller flera komprimerade filer.

HTTP: ... console/sv/083.htm
0.155
13916

Rechtschreibprüfung Windows 10 Rechtschreibfehler, Einstellungen!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Speichern der Desktop-OK Fensterposition bei Windows 10, 8.1, 7, ...!

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Was sind Mausklickoptionen?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /