ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG visar konfigurationsinformation för tjänsten
Workstation
eller Server. När det används utan växeln SERVER eller
WORKSTATION
visas en lista över konfigurerbara tjänster. Skriv NET HELP
CONFIG
tjänst, om du vill ha hjälp med att konfigurera en tjänst.

SERVER Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Server.
WORKSTATION Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Syntaxen för kommandot är:

NET CONTINUE
tjänst

NET CONTINUE reaktiverar en Windows-tjänst som har
inaktiverats av NET PAUSE.

tjänst Den pausade tjänsten.
Till exempel någon av följande:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Syntaxen för kommandot är:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE stänger en delad fil och tar bort fillås. När det
används utan
alternativ visas en lista över öppna filer på en server. Listan
inkluderar
ID-numret som tilldelats en öppen fil, sökvägen till filen,
användarnamnet och antalet lås för filen.

Kommandot fungerar bara på datorer som kör tjänsten Server.

id Filens ID-nummer.
/CLOSE Stänger en öppen fil och tar bort fillås. Skriv kommandot
från servern där filen är delad.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando NET HELP CONFIG WORKSTATION - visar information om konfigurationen för Workstation-tjänsten.

HTTP: ... console/sv/106.htm
0.343
22364

Do I also need an improvement in energy efficiency on my MS Surface Pro?

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Aktivieren, bzw. deaktivieren der Windows-8.1 Kennwortabfrage bei Reaktivierung aus dem Energiesparmodus?

 /

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

Alternative Bildschirm-Lupe für Windows 10!

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

Hibernation settings Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Bildschirmschoner verhindern unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Can I customize the file format from rar to zip?

 /