Kommando NET HELP CONFIG WORKSTATION - visar information om konfigurationen för Workstation-tjänsten. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG visar konfigurationsinformation för tjänsten
Workstation
eller Server. När det används utan växeln SERVER eller
WORKSTATION
visas en lista över konfigurerbara tjänster. Skriv NET HELP
CONFIG
tjänst, om du vill ha hjälp med att konfigurera en tjänst.

SERVER Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Server.
WORKSTATION Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Syntaxen för kommandot är:

NET CONTINUE
tjänst

NET CONTINUE reaktiverar en Windows-tjänst som har
inaktiverats av NET PAUSE.

tjänst Den pausade tjänsten.
Till exempel någon av följande:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Syntaxen för kommandot är:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE stänger en delad fil och tar bort fillås. När det
används utan
alternativ visas en lista över öppna filer på en server. Listan
inkluderar
ID-numret som tilldelats en öppen fil, sökvägen till filen,
användarnamnet och antalet lås för filen.

Kommandot fungerar bara på datorer som kör tjänsten Server.

id Filens ID-nummer.
/CLOSE Stänger en öppen fil och tar bort fillås. Skriv kommandot
från servern där filen är delad.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando NET HELP CONFIG WORKSTATION - visar information om konfigurationen för Workstation-tjänsten.

HTTP: ... console/sv/106.htm
0.202
22364

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Anpassen der Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows 8.1, 8 und 10!

 /

Deinstallieren von The-Aero-Clock, entfernen, aber wie?

 /

Was ist Portable Freeware / Software?

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, can I?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Activate / deactivate the TelNet client under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I find auto startup directory in Windows 10 (Where is it)?

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /