ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Syntax: tracert [-d] [-h max_hopp] [-j värdlista] [-w timeout]
mål_namn
[-R] [-S käll_adr] [-4] [-6] mål_namn

Alternativ:
-d Matcha inte adresser för värddatornamn.
-h max_hopp Maximalt antal hopp för att leta efter
mål.
-j värdlista Lös källväg utefter värddatorlista.
-w timeout Timeout-väntetid i ms för varje svar.
-R Spåra sökväg för fram och återfärd (endast
IPv6).
-S käll_adr Källadress som ska användas (endast IPv6).
-4 Framtvinga användning av IPv4.
-6 Framtvinga användning av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Fäster en användares session till en terminal session.

TSCON [/DEST:sessionname]
       [/PASSWORD:pw] [/V]

sessionid          ID för sessionen.
sessionname        Namnet på den sessionen.
/DEST:sessionname  Connect sessionen med destination sessionname.
/PASSWORD:pw       Lösenord för användaren som äger identifierats session.
/V                 visar information om de åtgärder som utförts.

tscon är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Uppkoppling en terminal session.

TSDISCON [sessionid | sessionname] [/SERVER:servername] [/V]

sessionid           ID för sessionen.
sessionname         Namnet på den sessionen.
/SERVER:servername  Anger Terminal server (standard är aktuella).
/V                  visar information om de åtgärder som utförts.
 
 
tsdiscon är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.

GOTO : TSKILL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando tracert - tracert

HTTP: ... console/sv/165.htm
0.14
6971

Via new setting uninstall Programs and APPs in Windows 10/11!

 /

How to create an installation Windows-7 DVD?

 /

Un Zip software!

 /

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Möglichkeiten herauszufinden, wie viele Kerne Ihre CPU hat?

 /

From Windows 10 Start, Run as Admin the two solutions!

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

 /

Can I continue to use the desktop short notes tool on MS Windows 11?

 /

Windows Desktop Uhr Programme!

 /

Open Windows-10/11 Control-Panel and Change to classic view?

 /