Kommando tracert - tracert ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Syntax: tracert [-d] [-h max_hopp] [-j värdlista] [-w timeout]
mål_namn
[-R] [-S käll_adr] [-4] [-6] mål_namn

Alternativ:
-d Matcha inte adresser för värddatornamn.
-h max_hopp Maximalt antal hopp för att leta efter
mål.
-j värdlista Lös källväg utefter värddatorlista.
-w timeout Timeout-väntetid i ms för varje svar.
-R Spåra sökväg för fram och återfärd (endast
IPv6).
-S käll_adr Källadress som ska användas (endast IPv6).
-4 Framtvinga användning av IPv4.
-6 Framtvinga användning av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Fäster en användares session till en terminal session.

TSCON [/DEST:sessionname]
       [/PASSWORD:pw] [/V]

sessionid          ID för sessionen.
sessionname        Namnet på den sessionen.
/DEST:sessionname  Connect sessionen med destination sessionname.
/PASSWORD:pw       Lösenord för användaren som äger identifierats session.
/V                 visar information om de åtgärder som utförts.

tscon är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Uppkoppling en terminal session.

TSDISCON [sessionid | sessionname] [/SERVER:servername] [/V]

sessionid           ID för sessionen.
sessionname         Namnet på den sessionen.
/SERVER:servername  Anger Terminal server (standard är aktuella).
/V                  visar information om de åtgärder som utförts.
 
 
tsdiscon är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.

GOTO : TSKILL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando tracert - tracert

HTTP: ... console/sv/165.htm
0.156
6971

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

Remove Autostart of FontViewOK under Windows via the menu, program!

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Wie kann ich den Kompatibilitätsmodus in Windows-XP deaktivieren, anpassen!

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10 Desktop (Autostart)!  

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

Umstellen wenn der Kalender in Chinesisch angezeigt wird!

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /