NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set interface ? INTERFACE objektum: SAP-kapcsolatok konfigurálásához és figyeléséhez. Parancsszintaktika: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] ahol: ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In) admstate - ENABLED (engedélyezve) vagy DISABLED(letiltva) updmode - STANDARD, NONE vagy AUTOSTATIC frissítési mód updint - frissítési időköz másodpercben mult - útvonalidőköz többszörözője

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx sap set interface - Windows 2000/XP - irányító Összeköttetés protokollkonfigurációjának módosítása. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
DHCP-kiszolgálók törlése a DHCP-kiszolgálók globális listájáról.
netsh p2p idmgr delete identity
Identitások törlése.
netsh add
Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.
netsh routing ip delete scope
Csoportos küldési hatókör törlése.
netsh interface ipv6 isatap set state
Az ISATAP állapotának beállítása.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/interface.htm
0.109

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Can I find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts directory?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Ruhezustand Standby Unterschied am Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /