NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » set » allprofiles

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall set allprofiles ? Kullanim: set allprofiles (parametre) (deger) Parametreler: state - Güvenlik duvari durumunu yapilandirir. Kullanim: state on|off|notconfigured firewallpolicy - Varsayilan gelen ve giden davranisini yapilandirir. Kullanim: firewallpolicy (gelen davranisi),(giden davranisi) Gelen davranisi: blockinbound - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen baglantilari engeller. blockinboundalways - Baglanti bir kuralla eslesse bile tüm gelen baglantilari engeller. allowinbound - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen baglantilara izin verir. notconfigured - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür. Giden davranisi: allowoutbound - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilara izin verir. blockoutbound - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilari engeller. notconfigured - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür. settings - Güvenlik duvari ayarlarini yapilandirir. Kullanim: settings (parametre) enable|disable|notconfigured Parametreler: localfirewallrules - Yerel güvenlik duvari kurallarini Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken geçerlidir. localconsecrules - Yerel baglanti güvenligi kurallarini Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken geçerlidir. inboundusernotification - Bir program gelen baglantilari dinlediginde kullaniciyi bilgilendirir. remotemanagement - Windows Güvenlik Duvari'nin uzaktan yönetimine izin verir. unicastresponsetomulticast - Çok noktaya yayina yanit olarak durum bilgisi içeren tek noktaya yayini denetler. logging - Günlüge kaydetme ayarlarini yapilandirir. Kullanim: logging (parametre) (deger) Parametreler: allowedconnections - Izin verilen baglantilari günlüge kaydeder. Degerler: enable|disable|notconfigured droppedconnections - Birakilan baglantilari günlüge kaydeder. Degerler: enable|disable|notconfigured filename - Güvenlik duvari günlügünün adi ve konumu. Degerler: |notconfigured maxfilesize - Kilobayt olarak en büyük günlük dosyasi boyutu. Degerler: 1 - 32767|notconfigured Açiklamalar: - Tüm profillerin profil ayarlarini yapilandirir. - "Notconfigured" (yapilandirilmadi) degeri yalnizca Grup Ilkesi deposu için geçerlidir. Örnekler: Güvenlik duvarini tüm profiller için kapat: netsh advfirewall set allprofiles state off Varsayilan davranisi tüm profillerde gelen baglantilari engelleyecek ve giden baglantilara izin verecek sekilde ayarla: netsh advfirewall set allprofiles firewallpolicy blockinbound,allowoutbound Uzaktan yönetimi tüm profillerde aç: netsh advfirewall set allprofiles settings remotemanagement enable Birakilan baglantilari tüm profillerde günlüge kaydet: netsh advfirewall set allprofiles logging droppedconnections enable

NETSH / ADVFIREWALL / SET / ALLPROFILES

netsh advfirewall set allprofiles - Windows Seven - Komutları Tüm profillerdeki özellikleri ayarlar. / Windows Seven
netsh, advfirewall, set, allprofiles, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy baglantisi yapmak için kullanilan girdiyi siler.
netsh rpc help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 show neighbors
Komsu önbellegi girdilerini gösterir.
netsh ras show activeservers
Uzaktan Erisim sunucusu bildirilerini dinler.
netsh interface ipv6 isatap set router
ISATAP yönlendirici bilgilerini ayarlar.
netsh ras ip set addrreq
Istemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyecegini ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tüm profillerdeki özellikleri ayarlar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/advfirewall/set/allprofiles.htm
0.156
18334

Hilfe, in Windows 8.1 10 werden die Dateien mit dem falschen Programm geöffnet!

 /

Bei 'Eigene Dateien' den Pfad ändern in Windows-7, kann man sowas überhaupt?

 /

Wie kann ich die Bibliotheken in Windows 7 entfernen, löschen und hinzufügen?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

How can I modify the Windows 10 Start Menu?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Aktivieren vom Debugging-Modus unter Windows 10, aber wie?

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Can I customize font name and size in cells of Explorer View!

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

Aero?

 /