NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic add rule ? Kullanim: rule [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ mmpolicy = ] [ [ qmpolicy = ] ] [ [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) ] [ [ srcport = ] ] [ [ dstport = ] ] [ [ mirrored = ] (yes | no) ] [ [ conntype = ] (lan | dialup | all) ] [ [ actioninbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ actionoutbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ tunneldstaddress = ] (ip | dns) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] <önceden paylasilan anahtar> ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)" ] Kural ekler. Parametreler: Etiket Deger srcaddr -Kaynak ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi veya sunucu türü. dstaddr -Hedef ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi veya sunucu türü. mmpolicy -Ana mod ilkesi qmpolicy -Hizli mod ilkesi protocol -ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW veya bir tamsayi olabilir. Baglanti noktasi belirtirseniz TCP veya UDP degeri kabul edilir. srcport -Kaynak baglanti noktasi (0, herhangi bir baglanti noktasi anlamina gelir) dstport -Hedef baglanti noktasi (0, herhangi bir baglanti noktasi anlamina gelir) mirrored -'Yes' her yön için birer adet olmak üzere iki filtre olusturur. conntype -Baglanti türü actioninbound -Gelen paketlere uygulanacak eylem actionoutbound -Giden paketlere uygulanacak eylem srcmask -Kaynak adres maskesi veya 1 ile 32 arasinda bir önek. srcaddr için bir aralik belirtilirse geçerli degildir dstmask -Hedef adres maskesi veya 1 ile 32 arasinda bir önek. Dstaddr için bir aralik belirtilirse geçerli degildir tunneldstaddress -Tünel hedef ip adresi veya dns adi. kerberos -'yes' belirtildiginde Kerberos kimlik dogrulamasi saglar. psk -Belirtilen önceden paylasilan anahtari kullanarak kimlik dogrulamasi saglar. rootca -Belirtilen kök sertifikayi kullanarak kimlik dogrulamasi saglar, certmap:Yes ise sertifikayi eslemeyi dener, excludecaname:Yes ise CA adini disarida tutar. Açiklamalar: 1. TCP ve UDP için geçerli baglanti noktasi. 2. Sunucu türü WINS, DNS, DHCP veya GATEWAY olabilir. 3. actioninbound ve actionoutbound varsayilan degeri: 'negotiate' 4. Tünel kurallari için, mirrored 'no' olarak ayarlanmalidir. 5. Sertifika, esleme ve CA adi ayarlarinin tümü tirnak içinde olmalidir; katistirilmis tirnaklar \' ile degistirilmelidir. 6. Sertifika eslemesi yalnizca etki alani üyeleri için geçerlidir. 7. rootca parametresi birden çok kullanilarak birden fazla sertifika saglanabilir. 8. Kimlik dogrulamasi yöntemi tercihi, yöntemin komuttaki sirasina göre belirlenir. 9. Hiçbir kimlik dogrulama yöntemi belirtilmezse, dinamik varsayilanlar kullanilir. 10. Kök sertifika yetkilisi (CA) adini disarida tutmak, adin sertifika isteginin bir parçasi olarak gönderilmesini engeller 11. Adres araligi belirtildiginde bitis noktalari belirli adresler (liste veya alt ag olamaz) ve ayni türde (ikisi de v4 veya ikisi de v6 olmalidir) olmak zorundadir. Örnek: add rule srcaddr=192.168.145.110 dstaddr=192.168.145.215 mmpolicy=mmp qmpolicy=qmp mirrored=no srcmask=32 dstmask=255.255.255.255 rootca="C=US,O=MSFT,CN=Microsoft Authenticode(tm) Kök Yetkilisi" rootca="C=US,O=MSFT,CN=\'Microsoft Kuzey, Güney, Dogu ve Bati Kök Yetkilisi\' certmap:yes excludecaname:no"

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / ADD / RULE

netsh ipsec dynamic add rule - Windows Seven - Komutları SPD'ye bir kural ve iliskilendirilmis filtreler ekler. / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, add, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete potentialrouter
Arabirimde, olasi yönlendirici listesinden yönlendirici siler.
netsh ras ip add range
Statik IP adresi havuzuna bir aralik ekler.
netsh interface ipv4 uninstall
IP protokolünü kaldirin.
netsh ras delete authtype
Bir kimlik dogrulamasi türünü Uzaktan Erisim sunucusundan siler.
netsh interface ipv4 set global
Genel yapilandirma genel parametrelerini degistirir.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Yol izleme içeren es adini çözümler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/add/rule.htm
0.046

Rechner oder Rechner-Plus für XP (calc)?

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Desktopverknüpfung für Excel, Outlook, Word 2013 auf dem Windows-8.1/10 Desktop?

 /

Replace function with special character support!

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Müssen 32 Bit Programme im Ordner Programme x86 gespeichert werden?

 /

Wie kann ich Auto-Save aktivieren/verwenden, um die Desktopicon-Position zu speichern?

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /