ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
tracert6 gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>TRACERT /?

Bruk: tracert [-d] [-h maksimum_hopp] [-j vertsliste] [-w
tidsavbrudd]
[-R] [-S kildeadr] [-4] [-6] målnavn

Options:
-d Ikke løs adresser til vertsnavn.
-h maksimum_hopp Maksimalt antall hopp for å lete etter
mål.
-j vertsliste Løs kilderuting etter vertslisten (bare
IPv6).
-w tidsavbrudd Tidsavbrudd i millisekunder for hvert
svar.
-R Spor tur-retur-bane (bare IPv6).
-S kildeadr Kildeadresse som skal brukes (bare IPv6).
-4 Fremtving bruk av IPv4.
-6 Fremtving bruk av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Knytter en brukerøkt til en terminaløkt.

TSCON {økt-ID | øktnavn} [/DEST:øktnavn]
[/PASSWORD:pw | /PASSWORD:*] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/DEST:øktnavn Koble økten til måløktnavnet.
/PASSWORD:pw Passordet til brukeren som eier den angitte
økten.
/V Viser informasjon om de utførte handlingene.

Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/no/164.htm
0.124

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

Activate, Modify the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /