tracert6: tracert6


... Eksemplene for kommandoen "tracert6"
... "tracert6" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "tracert6"-kommandoen

Kommandoen: "tracert6" er på Windows 11, 10, .. ikke tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "tracert6"

Til`tracert6`syntaks på Windows XP, her er noen eksempler på hvordan du bruker det`tracert6`: 1. Enkel traceroute:

tracert6 example.com

Denne kommandoen utfører en enkel traceroute til IPv6-adressen eller verten`example.com`gjennom. 2. Begrens hopp og angi tidsavbrudd:

tracert6 -h 20 -w 1000 example.com

Her er det maksimale antallet hopp begrenset til 20 og tidsavbruddet for hver respons er 1000 millisekunder. 3. Angi kildeadresse:

tracert6 -s 2001:db8::1 example.com

Denne kommandoen gir kildeadressen`2001:db8::1`for sporveien. 4. Bruk av ruteoverskrift:

tracert6 -r example.com

Her brukes ruteoverskriften for å teste den omvendte ruten. 5. Traceroute uten DNS-oppløsning:

tracert6 -d example.com

Dette alternativet hopper over DNS-oppløsning for hoppene som er funnet. Husk å justere de faktiske destinasjonsnavnene, IP-adressene og kildeadressene i henhold til nettverkskonfigurasjonen. Hvis du trenger mer informasjon eller funksjoner, kan du bruke hjelpen (`tracert6 /?`) eller se den offisielle Microsoft-dokumentasjonen for Windows XP.

"tracert6" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

tracert6 gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.

Viktig informasjon, tips for "tracert6"-kommandoen

Ja, Microsoft Windows tilbyr faktisk en rekke verktøy og funksjoner for nettverksdiagnostikk og -overvåking. Her er noen andre relevante verktøy tilgjengelig på Windows-operativsystemer: Eksempel 1: Ping: Dette`ping`-Kommandolinjeverktøyet lar deg teste tilgjengeligheten til en nettverksdestinasjon og måle latens.

ping example.com

Funksjon: `ping`bruker ICMP til å sende ekkoforespørsler og vente på ekkosvar. Eksempel 2: PathPing: `pathping`er et avansert verktøy som gir mer informasjon enn`ping`ved å spore ruten og gi statistisk informasjon.

pathping example.com

Funksjon: Kombinerer funksjoner av`ping`og`tracert`, gir detaljert ruteanalyse. Eksempel 3: Netstat: Dette`netstat`-Kommandolinjeverktøy viser aktive nettverkstilkoblinger, rutingtabeller og nettverksstatistikk.

netstat -på

Funksjon: `netstat`viser informasjon om nettverkstilkoblinger, ruting og statistikk. Eksempel 4: Nslookup: `nslookup`gjør det mulig å spørre etter DNS-informasjon, inkludert oppløsning av vertsnavn til IP-adresser og omvendt.

nslookup example.com

Funksjon: DNS-spørringsverktøy for å løse vertsnavn og IP-adresser. Eksempel 5: Ipconfig: Dette`ipconfig`-Kommandolinjeverktøy viser nettverkskonfigurasjonsinformasjon, inkludert IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway.

ipconfig /all

Funksjon: `ipconfig`viser nettverkskonfigurasjonsinformasjon. Eksempel 6: Rute: Dette`route`-Kommandolinjeverktøy viser rutetabellen og lar deg legge til eller slette ruter.

route print

Funksjon: Viser og manipulerer datamaskinens rutetabell. Eksempel 7: Wireshark: `Wireshark`er et kraftig nettverksanalyseverktøy som registrerer og analyserer datatrafikk. Den er ikke tilgjengelig direkte på kommandolinjen, men krever en separat installasjon. Funksjon: Pakkesniffer og analysator for detaljert nettverksanalyse. Eksempel 8: Telnet: Dette`telnet`-Kommandolinjeverktøy lar deg sjekke tilgjengeligheten til en vert på en bestemt port.

telnet example.com 80

Funksjon: Lar deg koble til en ekstern vert og port for enkel testing av nettverkstilkobling. Disse verktøyene tilbyr et bredt spekter av funksjoner, fra grunnleggende tilkoblingstesting til detaljert analyse av nettverkstilkoblinger og trafikk. Det anbefales å lese hjelpedokumentasjonen (`/?, -h`eller elektronisk dokumentasjon) for hvert verktøy for å forstå de tilgjengelige alternativene og hvordan du bruker dem.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje tracert6 - tracert6

HTTP: ... console/no/164.htm
0.218
9366
Ressourcen Verschwender unter Windows 10 und 11 ausfindig machen? With several Monitors make the Windows 11 or 10 desktop better to use! Die Anmeldeinformationsverwaltung 11, 10, ...? Check if an app is running as an admin on Windows 10/11? Auf fette Schrift bei Windows 10 / 11 Systemweit umstellen, aber wie DPI? Windows 11 and 10 File Explorer search via file customize time! Save the icon layout with date and time format via the command line! Share printers and add to sharing under Windows (11, 10, ...)! Free Download msvcp140.dll! Enable standard desktop icons under Windows 11 or 10!(0)