NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor delete ? Format: delete mmsa|qmsa [(kilde/destination)|all] Bemærkninger: - Denne kommando sletter de tilsvarende sikkerhedstilknytninger, der er angivet af par (kilde/destination). - Kilde og destination er hver især en IPv4- eller IPv6- adresse. Eksempler: Slet alle sikkerhedstilknytninger i hurtigtilstand: netsh advfirewall monitor delete qmsa all Slet alle sikkerhedstilknytninger i hovedtilstand mellem de to angivne adresser: netsh advfirewall monitor delete mmsa 192.168.03 192.168.0.6

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR / DELETE

netsh advfirewall monitor delete - Windows Seven - Kommandoer Sletter alle tilsvarende sikkerhedstilknytninger. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface httpstunnel delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp cloud show
Viser oplysninger.
netsh http delete urlacl
Sletter en reservation af URL-adresse.
netsh p2p group database
?ndringer til 'netsh p2p group database'-konteksten.
netsh dnsclient add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh nap dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor/delete.htm

0.077

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Make Windows-10 Standard User to Gust-Account, how to change rights?

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Desktop Kalendar aus Windows Desktop Taskleisten To-Tray Bereich!

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /