NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » monitor

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall monitor ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. delete - Sletter alle tilsvarende sikkerhedstilknytninger. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser indstillingerne for en firewallpolitik på kørselstidspunktet. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / MONITOR

netsh advfirewall monitor - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall monitor'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, monitor, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface 6to4 set relay
Angiver 6to4-relayoplysninger.
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.
netsh help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p collab contact delete
Slet en kontaktperson fra lager til kontaktpersoner.
netsh bridge set adapter
?ndrer konfigurationen af sammenknytningen for det angivne kort.
netsh nap client set csp
Angiver konfiguration af program til kryptografiske tjenester.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/monitor.htm

0.061

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

What are variables?

 /

Q-Dir Download Varianten?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /