NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » 6to4 » set » relay

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface 6to4 set relay ? Format: set relay [[name=](|default)] [[state=](enabled|disabled|automatic|default)] [[interval=]] Parametre: Kode Værdi name - Navn på 6to4-relay. state - Tilstand for relay-navnefortolkning. interval - Fortolkningsinterval (i minutter). Kommentarer: Definerer 6to4-relay-oplysninger. Eksempler: set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

NETSH / INTERFACE / 6TO4 / SET / RELAY

netsh interface 6to4 set relay - Windows Seven - Kommandoer Angiver 6to4-relayoplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, 6to4, set, relay, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan reportissues
Opret rapport med smart WLAN-sporing.
netsh ipsec dynamic help
Viser en liste over kommandoer.
netsh winhttp show
Vis aktuelle indstillinger.
netsh interface tcp set global
Angiver globale TCP-parametre.
netsh wcn enroll
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/6to4/set/relay.htm
0.061

Was ist eine Gewährleistung?

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall zulassen Win-10, Problem!

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /