NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » 6to4 » set » relay

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface 6to4 set relay ? Format: set relay [[name=](|default)] [[state=](enabled|disabled|automatic|default)] [[interval=]] Parametre: Kode Værdi name - Navn på 6to4-relay. state - Tilstand for relay-navnefortolkning. interval - Fortolkningsinterval (i minutter). Kommentarer: Definerer 6to4-relay-oplysninger. Eksempler: set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

NETSH / INTERFACE / 6TO4 / SET / RELAY

netsh interface 6to4 set relay - Windows Seven - Kommandoer Angiver 6to4-relayoplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, 6to4, set, relay, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan reportissues
Opret rapport med smart WLAN-sporing.
netsh ipsec dynamic help
Viser en liste over kommandoer.
netsh winhttp show
Vis aktuelle indstillinger.
netsh interface tcp set global
Angiver globale TCP-parametre.
netsh wcn enroll
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/6to4/set/relay.htm

0.046

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Alle freigegebenen Ordner unter Windows-10 sehen, anzeigen?

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /