netsh » wcn » enroll

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wcn enroll ? Format: enroll [ enrolleeUUID = ] [ password = ] [ profile = ] [ [ interface = ] ] [ [ type = ] (auto | ethernet | 802dot11) ] Parametre: Navn Værdi enrolleeUUID - WPS UUID på den enhed, som skal registreres. password - WPS-adgangskode for enheden. profile - Netværksprofil interface - Brugervenligt navn på netværksgrænsefladen. Valgfri parameter. type - Transporttype, som skal bruges. Valgfri parameter. Kommentarer: Starter WPS-registreringsprocessen for den enhed, der er angivet i enrollee UUID. Netværksindstillingerne bestemmes af netværksprofilen og anvendes på enheden. Netværksprofilen hentes fra den angivne grænseflade. Hvis der ikke er angivet en grænseflade, vælges der en automatisk. Adgangskoden til enheden er typisk en numerisk pinkode på 4 eller 8 tegn. Læs dokumentationen til enheden for at finde oplysninger om, hvordan du finder UUID og pinkode. Hvis der ikke er angivet en transporttype, eller hvis "auto" er valgt, vælges den bedste af de tilgængelige transporttyper automatisk. Eksempel: enroll enrolleeUUID="01234567-89AB-CDEF-0123-4567890ABCDE" password="12345670" profile="Mit SSID-netværk"

NETSH / WCN / ENROLL


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOpretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wcn/enroll.htm
0.077
15003

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

Wie kann ich Windows telefonisch aktivieren?

What is TMC in a car radio?

What are left-right arrow keys?

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!(0)