NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » publicationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set publicationcache ? Format: set publicationcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale publikationscache skal gemmes. Angives til DEFAULT for at gendanne placeringen af standardcachen. Kommentarer: Angiver placeringen af BranchCache-tjenestens lokale publikationscache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at kunne fuldføre ændringen. Eksempler: set publicationcache DEFAULT set publicationcache directory=C:\BranchCache\PublicationCache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / PUBLICATIONCACHE

netsh branchcache set publicationcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale publikationscache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, publicationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh http
?ndringer til 'netsh http'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver placeringen af den lokale publikationscache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/publicationcache.htm
0.156
20094

Verzeichnis mit mehreren Verzeichnissen erstellen per Adressleisten Befehl!

 /

Go directly to Defender settings via Windows 11 or 10 Desktop!

 /

Reboot Delete File Ex or Reboot Move File Ex!

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

The copying process stops or hangs in Windows 11, 10, ...?

 /

Wo finde ich das Windows Herunterfahren Dialog Fenster in Windows 8.1/10?

 /

Where can I find the Windows 11 version and build number?

 /

Can I use the window text readout tool on Windows 11?

 /

Magnifier for Microsoft Windows 8.1 (open, find)!

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Die maximale Größe der virtuellen Festplatte vergrößern per CMD! 

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /