NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » publicationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set publicationcache ? Format: set publicationcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale publikationscache skal gemmes. Angives til DEFAULT for at gendanne placeringen af standardcachen. Kommentarer: Angiver placeringen af BranchCache-tjenestens lokale publikationscache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at kunne fuldføre ændringen. Eksempler: set publicationcache DEFAULT set publicationcache directory=C:\BranchCache\PublicationCache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / PUBLICATIONCACHE

netsh branchcache set publicationcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale publikationscache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, publicationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh http
?ndringer til 'netsh http'-konteksten.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/publicationcache.htm
0.156

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Bei zwei Monitoren, springt der Zeiger auf der rechten Seite um 6-7 Zentimeter nach links!

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /