NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » publicationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set publicationcache ? Format: set publicationcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale publikationscache skal gemmes. Angives til DEFAULT for at gendanne placeringen af standardcachen. Kommentarer: Angiver placeringen af BranchCache-tjenestens lokale publikationscache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at kunne fuldføre ændringen. Eksempler: set publicationcache DEFAULT set publicationcache directory=C:\BranchCache\PublicationCache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / PUBLICATIONCACHE

netsh branchcache set publicationcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale publikationscache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, publicationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh http
?ndringer til 'netsh http'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver placeringen af den lokale publikationscache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/publicationcache.htm
0.265
20094

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

Desktop Verknüpfung Laufwerke sicher entfernen und auswerfen!

 /

Das Problem mit Microsoft Onedrive und Explorer betrifft enthaltene Ordner / Dateien!

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Kostenlose Minianwendungen Windows 10?

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Wo wird die Desktop Icon Layout Sicherung gespeichert?

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

Opening the PC settings in Windows 10 - 3 options!

 /