NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » publicationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set publicationcache ? Format: set publicationcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale publikationscache skal gemmes. Angives til DEFAULT for at gendanne placeringen af standardcachen. Kommentarer: Angiver placeringen af BranchCache-tjenestens lokale publikationscache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at kunne fuldføre ændringen. Eksempler: set publicationcache DEFAULT set publicationcache directory=C:\BranchCache\PublicationCache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / PUBLICATIONCACHE

netsh branchcache set publicationcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale publikationscache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, publicationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh http
?ndringer til 'netsh http'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/publicationcache.htm

0.109

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

Dateien kopieren mit COPY Befehlen, cmd mit Beispielen?

 /

Die Desktop-Lupe hat bei Windows-Vista und Dual-Monitor ein Problem?

 /

In der Windows 10 Eingabeaufforderung cmd.exe Transparenz aktivieren und anpassen!

 /