NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » publicationcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set publicationcache ? Format: set publicationcache [directory=]{DEFAULT|} Parametre: Navn Værdi directory - Hele stien til den mappe, hvor den lokale publikationscache skal gemmes. Angives til DEFAULT for at gendanne placeringen af standardcachen. Kommentarer: Angiver placeringen af BranchCache-tjenestens lokale publikationscache. Bemærk, at tjenesten standses og genstartes, hvis det er nødvendigt for at kunne fuldføre ændringen. Eksempler: set publicationcache DEFAULT set publicationcache directory=C:\BranchCache\PublicationCache

NETSH / BRANCHCACHE / SET / PUBLICATIONCACHE

netsh branchcache set publicationcache - Windows Seven - Kommandoer Angiver placeringen af den lokale publikationscache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, publicationcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
netsh p2p pnrp peer add
Tilf?jer poster.
netsh interface 6to4 set routing
Angiver 6to4-routingoplysninger.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh http
?ndringer til 'netsh http'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver placeringen af den lokale publikationscache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/publicationcache.htm
0.186
20094

What is a RAM?

 /

Find similar or same images in different folders!

 /

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

 /

Was ist der Unterschied zwischen Volume, Laufwerk und Partition?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

I'm looking for a Sticky Note alternative for Windows 11 and 10!

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Text editing program and text editor, what's the difference?

 /

Wozu die Tage im linken Bereich neben der Datum Differenz-Ausgabe?

 /

Was ist Synchronisieren (Sync)?

 /

Anwendungen, bzw. Programme unter Windows 8.1 blockieren und wieder entsperren!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /