NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » 6to4 » set » routing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface 6to4 set routing ? Format: set routing [[routing=](enabled|disabled|automatic|default)] [[sitelocals=](enabled|disabled|default)] Parametre: Kode Værdi routing - Tilstand for 6to4-routing. sitelocals - Om der skal bruges site-local-adresser. Kommentarer: Definerer 6to4-routingoplysninger. Eksempler: set routing default default set routing routing=enabled sitelocals=enabled

NETSH / INTERFACE / 6TO4 / SET / ROUTING

netsh interface 6to4 set routing - Windows Seven - Kommandoer Angiver 6to4-routingoplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, 6to4, set, routing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan show all
Hermed vises komplette oplysninger om tr?dl?se enheder og netv?rk.
netsh ipsec dynamic show qmpolicy
Viser oplysninger om hurtigtilstandspolitik fra SPD.
netsh winsock show
Viser oplysninger.
netsh interface teredo help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wfp show appid
Viser program-id'et for den angivne fil.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/6to4/set/routing.htm

0.078

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

Die Ordnergröße auf Windows-10!

 /

How to define in Windows 8 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Disable Windows 8 / 10 auto turn off?

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

Windows protected your PC!?

 /

Tasten-Kürzel Windows-R ändern in Run Command!

 /