NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » appid

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show appid ? Format: show appid [ file = ] Parametre: Navn Værdi file Angiver DOS-stien til programmet. Kommentarer: Viser programmets NT-sti for den angivne fil. Den angivne sti skal findes.

NETSH / WFP / SHOW / APPID

netsh wfp show appid - Windows Seven - Kommandoer Viser program-id'et for den angivne fil. / Windows Seven
netsh, wfp, show, appid, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Viser poster i stedpr?fikstabellen.
netsh ras show ikev2saexpiry
Viser udl?b for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set preferredadapter
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote



... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/appid.htm

0.092

Ausführen von MS Visual C++ 6.0 auf Windows 8.1, 10 und 8!

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

Wie kann ich den hybriden Standbymodus in Windows-7 einschalten/deaktivieren?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 8, or 7?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /