NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. capture - Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger. show - Viser WFP-konfiguration og -tilstand. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / WFP

netsh wfp - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh wfp'-konteksten. / Windows Seven
netsh, wfp, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 set subinterface
?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen.
netsh ras aaaa add acctserver
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel set interface
Angiver egenskaberne for en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh http show cacheparam
Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh wfp'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp.htm
0.342
12814

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Hilfe, Windows-10 hat kein Registry-Editor, wo kann man den finden?

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

Difference between Notepad and WordPad Windows 10, 8.1 + Server!

 /

Eingabeaufforderung Schnellstart aus der Adressleiste!

 /

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /

Wi-Fi Passwort vom WLAN Netzwerk (anzeigen,finden,hacken)?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy modify?

 /