NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. capture - Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger. show - Viser WFP-konfiguration og -tilstand. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / WFP

netsh wfp - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh wfp'-konteksten. / Windows Seven
netsh, wfp, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 set subinterface
?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen.
netsh ras aaaa add acctserver
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel set interface
Angiver egenskaberne for en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh http show cacheparam
Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp.htm

0.046

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Wie kann ich einen System-Wiederherstellungspunkt in Windows-7 manuell erstellen?

 /