NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. capture - Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger. show - Viser WFP-konfiguration og -tilstand. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / WFP

netsh wfp - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh wfp'-konteksten. / Windows Seven
netsh, wfp, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 set subinterface
?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen.
netsh ras aaaa add acctserver
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel set interface
Angiver egenskaberne for en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh http show cacheparam
Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp.htm
0.046

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Warum heißt der Windows-XP Dateimanager Explorer?

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Folder, Directory?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /