NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer, hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver. / Windows Seven
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan set profiletype
Angiv profiltypen til alluser eller peruser.
netsh ipsec dynamic show mmpolicy
Viser oplysninger om hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winsock reset
Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand.
netsh interface tcp show security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wfp set
Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.125
16525

Turn off Bitlocker, Windows-10?

 /

CPU-Auslastung über die cmd.exe Windows-Eingabeaufforderung abfragen?

 /

Neu in QTP 5.01 Menü-Sortierung, Untermenüs und Symbole für alle Windows OS!

 /

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 11 or 10 Desktop!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows 11, 10, ... etc. Volume eg. Partition! 

 /

🎨 Copy RGB values ​​to the clipboard!

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Set the default printer for Windows 11!

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

Hilfe! Ich finde unter Vista den Dateitypen-Einstellungsdialog nicht mehr.

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Search query Windows 10/11 MS file explorer (simple example)?

 /