NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh winsock reset ? Format: reset Bemærkninger: Nulstiller Winsock-katalog til en ren tilstand. Alle Winsock-LSP'er (Layered Service Providers), som tidligere blev installeret skal installeres igen. Denne kommando har ingen indflydelse på Winsock NSP-poster (Name Space Provider).

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand. / Windows Seven
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/winsock/reset.htm
0.218
16150

Windows-10/11 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

Alle Unterordner im Explorer zeigen Shortcut Verzeichnis Baum!

 /

Open Windows 11 settings the solutions!

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

What is a page break?

 /

Windows 11, 10, 8.1, ... System Tastenkürzel weiterhin verwenden!

 /

What is Command Prompt?

 /

Tipps um das aktive Fensters schneller zu erkennen und so!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

If the network load is low, shut down the PC or put it in standby!

 /

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /