NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh winsock reset ? Format: reset Bemærkninger: Nulstiller Winsock-katalog til en ren tilstand. Alle Winsock-LSP'er (Layered Service Providers), som tidligere blev installeret skal installeres igen. Denne kommando har ingen indflydelse på Winsock NSP-poster (Name Space Provider).

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand. / Windows Seven
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/winsock/reset.htm
0.077

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Probleme mit den *.qdr-Dateien. Das Symbol ist nun rot und nicht blau!

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

How to change administrator in windows 10?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Win-7?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /