NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add route ? Format: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Navn Værdi prefix - Præfiks for den rute, der skal tilføjes. interface - Grænsefladenavn eller -indeks. nexthop - Gatewayadresse, hvis præfikset ikke er on-link. siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link. metric - Rutemetrik. publish - En af følgende værdier: no: Annonceres ikke i ruteannonceringer. Dette er standarden. age: Annonceres i ruteannonceringer med begrænset levetid. yes: Annonceres i ruteannonceringer med ubegrænset levetid. validlifetime - Den levetid, som ruten er gyldig i. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten foretrækkes. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Indstillingen gælder kun indtil næste start. persistent: Ændringen er permanent. Dette er standardværdien. Kommentarer: Tilføjer en rute for det angivne præfiks. Eksempel: add route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv6 add route - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh rpc show
Viser den valgfrie bindingsstatus for hvert undernet p? systemet
netsh interface ipv6 show potentialrouters
Viser potentielle routere.
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
netsh interface ipv6 isatap set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set addrassign
Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/route.htm
0.203
16658

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, can I?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Keine konstante Frequenz bei meine CPU!  Warum?

 /

What else will there be in freeware, what is planned!

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Was ist ein USB 3.0 SD Karten Adapter?

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

Übersetzen der Texte aus der Zwischenablage!

 /

Ist mein Windows 10 aktuell?

 /

Can I open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /