NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add address - Føjer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne grænseflade. add dnsservers - Tilføjer en statisk DNS-serveradresse. add neighbors - Tilføjer en naboadresse. add potentialrouter - Føjer en router til den potentielle routerliste på en grænseflade. add prefixpolicy - Tilføjer en præfikspolitik. add route - Tilføjer en rute over en grænseflade. add v6v4tunnel - Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD

netsh interface ipv6 add - Windows Seven - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh ras diagnostics show securityeventlog
Viser, om logfilerne for sikkerhedsh?ndelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh interface ipv4 delete neighbors
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
netsh p2p pnrp peer delete
Sletter poster.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add.htm

0.077

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Hilfe, keine Remote-Desktop-Verbindung mit Windows-10 möglich?

 /

Wiederherstellung von gelöschten Dateien unter Windows 8.1/8/10 verhindern ohne Zusatzsoftware!

 /

Wie kann ich die Win 8 und 8.1 Systemsteuerung ans Windows 8 Startmenü anheften?

 /

Canonical Link, oder Kanonischer Link?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /