NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Format: add v6v4tunnel [interface=] [localaddress=] [remoteaddress=] Parametre: Tag Værdi interface - Brugervenligt navn for grænsefladen. localaddress - IPv4-adresse på det lokale tunnelslutpunkt. remoteaddress - IPv4-adresse på det eksterne tunnelslutpunkt. Bemærkninger: Opretter en IPv6-i-IPv4-tunnel. Eksempel: add v6v4tunnel "Private" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows Seven - Kommandoer Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface show
Viser oplysninger.
netsh trace show CaptureFilterHelp
Vis underst?ttede filtre til hentning og deres anvendelse p? en liste.
netsh interface isatap set router
Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras show wanports
Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.
netsh ras ipv6 set negotiation
Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm

0.077

How to create a non-compressible file with your software?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren?

 /

Keeping a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /