NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » isatap » set » router

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface isatap set router ? Format: set router [[name=](|default)] [[state=](enabled|disabled|default)] [[interval=]] Parametre: Kode Værdi name - Navnet på ISATAP-routeren. state - Tilstand for fortolkning af routernavne. interval - Fortolkningsinterval (i minutter). Kommentarer: Angiver ISATAP-routeroplysninger. Eksempler: set router isatap enabled 1440

NETSH / INTERFACE / ISATAP / SET / ROUTER

netsh interface isatap set router - Windows Seven - Kommandoer Angiver ISATAP-routeroplysningerne. / Windows Seven
netsh, interface, isatap, set, router, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras diagnostics
?ndringer til 'netsh ras diagnostics'-konteksten.
netsh interface ipv4 set interface
?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.
netsh ras
?ndringer til 'netsh ras'-konteksten.
netsh interface httpstunnel help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/isatap/set/router.htm

0.046

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Speichern Sie das Symbollayout beim Programmstart und Programmende!

 /

Wie kann ich einen Ordner mit vielen Unterordner darstellen?

 /

Can I change PDF output page size?

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /