NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS

netsh ras diagnostics - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras diagnostics'-konteksten. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh trace show interfaces
Vis tilg?ngelige gr?nseflader p? en liste.
netsh interface isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh rpc delete
Opretter en liste over slettede undernet
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics.htm

0.093

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Taskmanager starten unter Windows!

 /

USB-Laufwerke, die nicht erkannt werden unter Windows 10/8.1/7, warum?

 /

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /

Windows Desktop Icon Größe und Ansicht ändern, speichern, wie?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /