NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show all - Viser rapport for Remote Access-diagnosticering. show cmtracing - Viser, om logføring for forbindelsesstyring er aktiveret. show configuration - Konfigurationsoplysninger. show installation - Installationsoplysninger. show loglevel - Viser det globale logføringsniveau for RRAS. show logs - Viser alle logfiler. show modemtracing - Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse er aktiveret. show rastracing - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret. show securityeventlog - Viser, om logfilerne for sikkerhedshændelse er aktiveret. show tracefacilities - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW

netsh ras diagnostics show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show pin
Viser oplysningerne om pinkoden for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall set rule
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan show profiles
Hermed vises en liste over profiler, der er konfigureret p? computeren.
netsh ipsec static delete
Sletter politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan disconnect
Afbryder forbindelsen til et tr?dl?st netv?rk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show.htm

0.046

Ich kann leider von Opera keine Links in den FF ziehen!

 /

Verhindert den Standby Modus, Herunterfahren und Ruhezustand unter Windows! 

 /

Desktopverknüpfung für Excel, Outlook, Word 2013 auf dem Windows-8.1/10 Desktop?

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Q-Dir öffnet Computer 4 mal, letzte Einstellung wird nicht behalten!

 /

Favoriten exportieren von Google Chrome z.B. auf ein Gast-Konto?

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 7, log in without keyboard?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /