NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » configuration

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show configuration ? show configuration [ type = ] FIL|EMAIL [ destination = ] destination [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET [ timer = ] timer [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ] Konfigurationsoplysninger. type - destinationstype. FIL - gen diagnosticeringsrapporten til fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destination for diagnosticeringsrapporten. Et filnavn eller en e-mail-adresse er gyldige destinationer. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail- destinationen. DISABLED - dekativerer komprimering. Standardindstilling for fil- destinationen. hours - viser kun logføringsposter fra dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives nogen periode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / CONFIGURATION

netsh ras diagnostics show configuration - Windows Seven - Kommandoer Konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, configuration, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/configuration.htm
0.14
18310

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

Wie kann ich bei Windows 7, 8.1, 10 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Fast testing / detection of hard drives and drives as well as path!

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

Was sind Favoriten?

 /

Differences between Windows 11 and Windows 10?

 /

Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch!

 /

Nintendo DSi, DS Lite, Switsch, was soll ich kaufen?

 /

Images can be reduced by drag and drop!

 /

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /