NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » configuration

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show configuration ? show configuration [ type = ] FIL|EMAIL [ destination = ] destination [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET [ timer = ] timer [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ] Konfigurationsoplysninger. type - destinationstype. FIL - gen diagnosticeringsrapporten til fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destination for diagnosticeringsrapporten. Et filnavn eller en e-mail-adresse er gyldige destinationer. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail- destinationen. DISABLED - dekativerer komprimering. Standardindstilling for fil- destinationen. hours - viser kun logføringsposter fra dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives nogen periode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / CONFIGURATION

netsh ras diagnostics show configuration - Windows Seven - Kommandoer Konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, configuration, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client reset trustedservergroup
Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall show global
Viser de globale egenskaber.
netsh mbn show signal
Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode add rule
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/configuration.htm
0.202
18310

Was bedeutet System File Protection bei Windows?

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

Can I use the pointer commercially for software presentations?

 /

The alternative test page printout on Windows operating systems!

 /

What does data verify (verification)?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

Insert texts and execute commands as admin and standard user!

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

File and Files?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Mehrere Instanzen derselben App mit Administratorberechtigungen, aber wie?

 /