netsh » ras » diagnostics » show » configuration

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show configuration ? show configuration [ type = ] FIL|EMAIL [ destination = ] destination [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET [ timer = ] timer [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ] Konfigurationsoplysninger. type - destinationstype. FIL - gen diagnosticeringsrapporten til fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destination for diagnosticeringsrapporten. Et filnavn eller en e-mail-adresse er gyldige destinationer. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail- destinationen. DISABLED - dekativerer komprimering. Standardindstilling for fil- destinationen. hours - viser kun logføringsposter fra dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives nogen periode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / CONFIGURATION


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKonfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/configuration.htm
0.077
18310

How quickly does the Windows 10 operating system start?

Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien ohne Microsoft Office öffnen!

Take over the directory when starting the terminal APP!

Windows 10 is getting slower, why?

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10/11?(0)