netsh » mbn » show » signal

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show signal ? Format: show signal [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser signaloplysningerne for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show signal interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / SIGNAL


Quick - Link:
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
netsh interface httpstunnel add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/signal.htm
0.108
17112

Mobile hotspot under Windows 11/10 for shared internet use!

Help for Explorer in Windows-10/11!

Autologin bei Windows 10 einrichten mit MS Konto!

Move across the File Explorer Menus and customize settings on Windows OS!

Digital desktop clock free download full version for Windows 11, 10, ...!

Freigeben und Teilen vom Drucker unter Windows (11, 10, 8.1, ...)!(0)