NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » signal

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show signal ? Format: show signal [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser signaloplysningerne for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show signal interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / SIGNAL

netsh mbn show signal - Windows Seven - Kommandoer Viser signaloplysningerne for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, signal, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip delete pool
Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
netsh ras delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 set address
Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
netsh interface httpstunnel add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/signal.htm
0.015

Anmelden (Login) in Windows 8, bzw. Passworteingabe ohne Tastatur mithilfe der Bildschirm-tastatur?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Where is paint in windows 10, how to open?

 /