NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete authtype - Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren. delete link - Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en Remote Access-server i Active Directory på det angivne domæne.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows Seven - Kommandoer Fjerner poster fra en tabel. / Windows Seven
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh ras ipv6 set routeradvertise
Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Tilf?jer en pr?fikspolitik.
netsh ras diagnostics show logs
Viser alle logfiler.
netsh interface ipv4 show ipnettomedia
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Fjerner poster fra en tabel. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/delete.htm
0.155
13258

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /

How do I take a Windows screenshot?

 /

Probleme beim Tastenkürzel Befehl unter Windows 10, 11!

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /

How can I print only the directory tree / folder structure?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I?

 /

Disable Windows 8.1 and 10 auto turn off, sleep, ... ?

 /

Windows-11/10 / 8.1 / 7 / XP under Windows-10/11 in Virtual-Box, does that work?

 /

Wozu sind die Kurznotizen für Microsofts Windows gut?

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Wie eingescannte Seite zu PDF A4, A3, A2, A1 auf Windows 11, 10, 8.1, ... machen!

 /