netsh » ras » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete authtype - Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren. delete link - Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en Remote Access-server i Active Directory på det angivne domæne.

NETSH / RAS / DELETE


Quick - Link:
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Tilf?jer en pr?fikspolitik.
netsh ras diagnostics show logs
Viser alle logfiler.
netsh interface ipv4 show ipnettomedia
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv4 delete arpcache
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQFjerner poster fra en tabel. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/delete.htm
0.062
13258

Can I customize the Home-Group Password on Windows-7?

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

How can I keep a backup of my notes?

What means Windows Ten?

Unterschied Dokumente und Formulare?

Ausgegraut in MS Windows: Zuletzt geöffnete Programme im Startmenü speichern und anzeigen!(0)