netsh ras delete - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » delete

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: delete authtype - Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren. delete link - Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en Remote Access-server i Active Directory på det angivne domæne.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows Seven - Kommandoer Fjerner poster fra en tabel. / Windows Seven
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.
netsh ras ipv6 set routeradvertise
Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Tilf?jer en pr?fikspolitik.
netsh ras diagnostics show logs
Viser alle logfiler.
netsh interface ipv4 show ipnettomedia
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Fjerner poster fra en tabel. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/delete.htm
0.171
13258

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

Un Zip software!

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10?

 /

Grouping of keyboard shortcuts Commands for fast insertion of texts!

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Ein sehr komfortables Dateimanagement-Programm für Windows!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Can I scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /