NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Format: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal ændres en politik for. precedence - Prioritetsværdi til sortering. label - Etiketværdi til sikring af overensstemmelse. store - En af følgende værdier: active: Ændringen varer kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en politik til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show multilink
Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh ras ip show config
Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics set rastracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ipv4 show compartments
Viser opdelingsparametre.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.077

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

Aero Desktop Clock for all Windows OS!

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /