NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Format: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal ændres en politik for. precedence - Prioritetsværdi til sortering. label - Etiketværdi til sikring af overensstemmelse. store - En af følgende værdier: active: Ændringen varer kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en politik til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show multilink
Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh ras ip show config
Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics set rastracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ipv4 show compartments
Viser opdelingsparametre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.234
18862

Update thumbnails in Windows Explorer!

 /

Where is the auto startup directory in Windows 8.1 or 10?

 /

Change font size and type for programs on Windows 10 and 8.1!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Save the icon layout with date and time format via the command line!

 /

Windows-8 Download?

 /

The alternative test page printout on Windows operating systems!

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

Download NET Framework 4.8, 3.5, 2.0 for Windows 10!

 /

Selecting only one line in the Windows Word document!

 /

Can I customize Screen Resolution in Windows 10?

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /