NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Format: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal ændres en politik for. precedence - Prioritetsværdi til sortering. label - Etiketværdi til sikring af overensstemmelse. store - En af følgende værdier: active: Ændringen varer kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en politik til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show multilink
Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh ras ip show config
Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics set rastracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ipv4 show compartments
Viser opdelingsparametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm

0.171

Was für ein Dateisystem sollte ich bei meinem USB Datenträgern verwenden?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

Leichtes Auslesen des Leistungs Indexes unter Windows 10 und 8.1

 /

What are the Mouse Hiding Classic and New Strategy?

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /