NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh rpc filter add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show tracefacilities
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.046

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Schnellansicht und Vorschau ändern Windows 10 (Schnellzugriff)!

 /

Remotedesktopverbindung aufrufen, bzw. öffnen in Windows 10, aber wie?

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /