NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh rpc filter add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show tracefacilities
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.14
17329

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Pakete verfolgen und über das Internet oder das LAN folgen!

 /

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

 /

Die Bilder Bewertung im alternativem Explorer unter Windows machen!

 /

How can I turn off Windows 10 / 11 properly?

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Hard disk space evaluation Export to Excel, CSV, HTML, ...!

 /

Was bitteschön ist das XPS von Windows-7/8.1/10/11?

 /