NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh rpc filter add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show tracefacilities
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm

0.077

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Wie kann man die E-Mails vom Outlook-Express nach Live-Mail exportieren?

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

Komfort Aufladung aktivieren bei www.Lidl.de funktioniert nicht mehr?

 /