NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh rpc filter add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh interface ipv6 set teredo
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show tracefacilities
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.155
17329

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Errors, occasional incorrect calculation and centering of the text (DT_CENTER)!

 /

Synchronization does not work on Windows 10 / 11, the solution!

 /

Can I use the screen testing tools on MS Windows 11 OS?

 /

Can't every program take up the entire RAM space?

 /

List fonts from a directory under Windows that are not installed, but how?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Kann man Windows 8.1 parallel zu Windows-7, 10, XP installieren?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Verwenden Sie die Schriftarten, ohne die Schriftart unter Windows 11, 10, 8.1 zu installieren!

 /

Find optional driver updates under Windows 11!

 /