NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete address ? Format: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - IPv6-adresse, der skal slettes. store - En af følgende værdier: active: Sletning varer kun indtil næste genstart. persistent: Sletningen er vedvarende. Dette er standarden. Kommentarer: Ændrer en IPv6-adresse på en angivet grænseflade. Eksempel: delete address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows Seven - Kommandoer Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wfp show appid
Viser program-id'et for den angivne fil.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh trace convert
Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport.
netsh interface ipv6 show teredo
Viser tilstanden for Teredo.
netsh ras show portstatus
Viser den aktuelle status for RAS-porte.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.156
21141

Is it possible to edit the folder path in the new address bar?

 /

Verschiedene Maus Texturen frei einstellbar für Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I enable Aero in Windows 7?

 /

Kann man mit "FingerWeg " auch Windows Komponenten wie Outlook, Messenger, Mediaplayer usw. restlos entfernen ?

 /

When filtering, no path can be specified (directory print, expression)!

 /

Chrome: Proxy-Script wird heruntergeladen?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

Nach der Installation von Windows 7 funktioniert der USB-Stick nicht mehr, obwohl der Rechner Sie erkennt?

 /

Alle Datei Explorer Fenster klonen unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Starten der Windows-7 cmd.exe (Eingabeaufforderung) im Administratormodus?

 /

Reboot Delete File Ex or Reboot Move File Ex!

 /