NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete address ? Format: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - IPv6-adresse, der skal slettes. store - En af følgende værdier: active: Sletning varer kun indtil næste genstart. persistent: Sletningen er vedvarende. Dette er standarden. Kommentarer: Ændrer en IPv6-adresse på en angivet grænseflade. Eksempel: delete address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows Seven - Kommandoer Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wfp show appid
Viser program-id'et for den angivne fil.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh trace convert
Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport.
netsh interface ipv6 show teredo
Viser tilstanden for Teredo.
netsh ras show portstatus
Viser den aktuelle status for RAS-porte.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.093

Wo ist der Speicherort vom Win 7 User-Konto Bild, wo ist das Verzeichnis?

 /

Gadgets Windows 10?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Der Standarddrucker ist verschwunden nach Auto-Update Windows 10?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /