NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete address ? Format: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - IPv6-adresse, der skal slettes. store - En af følgende værdier: active: Sletning varer kun indtil næste genstart. persistent: Sletningen er vedvarende. Dette er standarden. Kommentarer: Ændrer en IPv6-adresse på en angivet grænseflade. Eksempel: delete address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows Seven - Kommandoer Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wfp show appid
Viser program-id'et for den angivne fil.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh trace convert
Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport.
netsh interface ipv6 show teredo
Viser tilstanden for Teredo.
netsh ras show portstatus
Viser den aktuelle status for RAS-porte.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm

0.093

Was ist eine Internetplattform?

 /

Windows-7 Internet Explorer 8 deinstallieren, kann man sowas überhaupt?

 /

Eigenes Benutzerkonto-Bild in Windows 8 / 8.1 ändern (löschen, login)?

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Datum und Uhrzeit Format in QuickTextPaste!

 /