NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete address ? Format: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - IPv6-adresse, der skal slettes. store - En af følgende værdier: active: Sletning varer kun indtil næste genstart. persistent: Sletningen er vedvarende. Dette er standarden. Kommentarer: Ændrer en IPv6-adresse på en angivet grænseflade. Eksempel: delete address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows Seven - Kommandoer Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wfp show appid
Viser program-id'et for den angivne fil.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh trace convert
Konverterer en sporingsfil til en HTML-rapport.
netsh interface ipv6 show teredo
Viser tilstanden for Teredo.
netsh ras show portstatus
Viser den aktuelle status for RAS-porte.





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?






Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.093

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Region und Sprache ändern?

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

How can i manage or delete the favorites for all Explorer Views?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /