NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » portstatus

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show portstatus ? show portstatus [ name= ] [ state= ] Viser den aktuelle status for RAS-porte. name - Navn på den port, der skal vises status for state - Viser porte i den angivne tilstand: nonoperational - Porte ude af drift disconnected - Afbrudte porte callingback - Porte, der svarer listening - Porte, der lytter authenticating - Porte, der godkender connected - Godkendte og tilsluttede porte initializing - Porte, der initialiseres Eksempel: netsh ras> show portstatus name=VPN0-127 netsh ras> show portstatus state=connected \

NETSH / RAS / SHOW / PORTSTATUS

netsh ras show portstatus - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle status for RAS-porte. / Windows Seven
netsh, ras, show, portstatus, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic set qmpolicy
Redigerer en hurtigtilstandspolitik i SPD.
netsh winsock audit
Viser en liste over de Winsock-LSP'er, som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh rpc help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/portstatus.htm

0.077

Where can I find the Windows 10 version and build number?

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 8.1, 8 und 10!

 /

Warum muss ich in Windows 7 die Hardware sicher entfernen?

 /

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /