NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » capture

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp capture ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: capture start - Starter en interaktiv capturesession. capture status - Fortæller, om en interaktiv session til hentning er i gang. capture stop - Standser en interaktiv capturesession.

NETSH / WFP / CAPTURE

netsh wfp capture - Windows Seven - Kommandoer Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid. / Windows Seven
netsh, wfp, capture, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipnettomedia
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv4 delete arpcache
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
netsh p2p pnrp peer
?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.
netsh interface 6to4 set relay
Angiver 6to4-relayoplysninger.
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/capture.htm
0.061

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Wo ist der Unterschied herunterfahren und Neustart Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Dateioperationen am System verbessern, aber wie!

 /