NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » capture » start

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp capture start ? Format: capture start [ [ cab = ] (ON | OFF) ] [ [ traceonly = ] (ON | OFF) ] [ [ keywords = ] (NONE | BCAST | MCAST | BCAST+MCAST) ] [ [ file = ] ] Parametre: Navn Værdi cab - Kan være ON eller OFF. Standard er ON. Med ON kompileres filerne i en enkelt .cab-fil. Med OFF er outputfilerne ukomprimeret. Det er nyttigt, hvis du foretager fejlfinding for dig selv i stedet for at indhente data for andre. traceonly - Kan være ON eller OFF. Standard er OFF. Med ON indhentes der kun hændelsessporingsdata, som reducerer størrelsen på outputfilen. keywords - Kan være NONE, BCAST, MCAST eller BCAST+MCAST. Standard er BCAST+MCAST. Angiver de nøgleord for netværkshændelser, der bruges til sessionen. BCAST omfatter udsendelseshændelser, og MCAST omfatter multicasthændelser. Hvis du vil reducere filstørrelsen for captures, der kører længe, skal indstillingen angives til NONE. file - Navn på outputfil. Standard er 'wfpdiag.cab'. Hvis parameteren cab er ON, skal filnavnet ikke indeholde filtypenavnet, da .cab automatisk føjes til outputfilen. Kommentarer: Starter en interaktiv capturesession. Du kan standse capture ved at køre 'capture stop'.

NETSH / WFP / CAPTURE / START

netsh wfp capture start - Windows Seven - Kommandoer Starter en interaktiv capturesession. / Windows Seven
netsh, wfp, capture, start, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6
?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh p2p pnrp peer show machinename
Viser konfigurationsoplysninger for tjeneste til udgivelse af PNRP-computernavn
netsh interface httpstunnel delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp cloud show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Starter en interaktiv capturesession. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/capture/start.htm
0.171
15842

Sortieren der Bilder nach Ähnlichkeit und bessere Photos markieren!

 /

Windows-7 Aero aktiviert sich nicht mehr, nachdem es deaktiviert wurde?

 /

Direkt Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 Bit zum Testen!

 /

Windows Defender zeigt beim Downloaden Virus an und löscht es!

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Windows Server 2008 mit Vista-Aero Designe, wie geht das?

 /

Why is the program name not Auto Hot Keys for Windows OS?

 /

Look at the logging of problems in Windows 10 event viewer!

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 10, 8.1, ...!

 /

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

 /

Can I use large windows desktop clock?

 /