NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » capture » start

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp capture start ? Format: capture start [ [ cab = ] (ON | OFF) ] [ [ traceonly = ] (ON | OFF) ] [ [ keywords = ] (NONE | BCAST | MCAST | BCAST+MCAST) ] [ [ file = ] ] Parametre: Navn Værdi cab - Kan være ON eller OFF. Standard er ON. Med ON kompileres filerne i en enkelt .cab-fil. Med OFF er outputfilerne ukomprimeret. Det er nyttigt, hvis du foretager fejlfinding for dig selv i stedet for at indhente data for andre. traceonly - Kan være ON eller OFF. Standard er OFF. Med ON indhentes der kun hændelsessporingsdata, som reducerer størrelsen på outputfilen. keywords - Kan være NONE, BCAST, MCAST eller BCAST+MCAST. Standard er BCAST+MCAST. Angiver de nøgleord for netværkshændelser, der bruges til sessionen. BCAST omfatter udsendelseshændelser, og MCAST omfatter multicasthændelser. Hvis du vil reducere filstørrelsen for captures, der kører længe, skal indstillingen angives til NONE. file - Navn på outputfil. Standard er 'wfpdiag.cab'. Hvis parameteren cab er ON, skal filnavnet ikke indeholde filtypenavnet, da .cab automatisk føjes til outputfilen. Kommentarer: Starter en interaktiv capturesession. Du kan standse capture ved at køre 'capture stop'.

NETSH / WFP / CAPTURE / START

netsh wfp capture start - Windows Seven - Kommandoer Starter en interaktiv capturesession. / Windows Seven
netsh, wfp, capture, start, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6
?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh p2p pnrp peer show machinename
Viser konfigurationsoplysninger for tjeneste til udgivelse af PNRP-computernavn
netsh interface httpstunnel delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp cloud show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Starter en interaktiv capturesession. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/capture/start.htm
0.155
15842

Can I somehow turn off the click navigation sound on Windows 10 in Q-Dir?

 /

Use timestamps from a specific windows file or directory!

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

With the support of Unicode characters for the short door notes!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen / durchsuchen den 4 Explore Ansichten?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

What is GDI Plus?

 /

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

 /

Hinzufügen von Windows-7 Desktop Gadgets (Minianwendungen) zu Windows 8.1 / 10!

 /

Die Cortana schnell deaktivieren und aktivieren unter Windows!

 /

Who needs this stopwatch for Windows 10, ... etc?

 /