netsh » interface » ipv4 » set » dnsservers

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set dnsservers ? Format: set dnsservers [name=] [source=]dhcp|static [[address=]|none] [[register=]none|primary|both] [[validate=]yes|no] Parametre: Navn Værdi name - Navnet på eller indekset for grænsefladen. source - En af følgende værdier: dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af DNS-servere for grænsefladen. static: Angiver kilden til konfiguration af DNS-servere til en lokal statisk konfiguration. address - En af følgende værdier: : En IP-adresse til en DNS-server. none: Rydder listen over DNS-servere. register - En af følgende værdier: none: Deaktiverer dynamisk DNS-registrering. primary: Registrer kun under det primære DNS-suffiks. both: Registrer under både det primære DNS-suffiks og under det forbindelsesspecifikke suffiks. validate - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for DNS-serveren. Værdien er som standard yes. Kommentarer: Angiver DNS-serverkonfigurationen til enten DHCP-tilstand eller statisk tilstand. Det er kun, når source er 'static', at indstillingen 'addr' også er tilgængelig for konfiguration af en statisk liste over DNS-serverens IP-adresser for den angivne grænseflade. Hvis parameteren Validate er yes, valideres den DNS-server, der netop er angivet. Eksempler: set dnsservers name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp set dnsservers "Lokal netværksforbindelse" static 10.0.0.1 primary

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / DNSSERVERS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver tilstand og adresser for DNS-server. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/dnsservers.htm
0.046
18615

Open New Tab Via Drag and Drop in all / from all Explorer Views!

Marge scans under Windows into a single PDF file!

Auto hide and showing the Windows 11, 10, ... desktop icons with a timer!

WinBin2Iso Video!

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (11, 10, 8.1)!

Full Unicode Character Support in Quad Explorer for MS Windows 11, 10, .... OS!(0)