NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » provisionedcontexts

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show provisionedcontexts ? Format: show provisionedcontexts [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser de klargjorte kontekstoplysninger for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show provisionedcontexts interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PROVISIONEDCONTEXTS

netsh mbn show provisionedcontexts - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om klargjorte kontekster for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, provisionedcontexts, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.
netsh interface ipv4 delete route
Sletter en rute.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registreringen af peer-navne.
netsh interface 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p pnrp
?ndringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten.
netsh http add iplisten
F?jer en IP-adresse til listen IP Listen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/provisionedcontexts.htm

0.061

Stop Uhr als große Windows Desktop Uhr verwenden?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Ordner Optionen in Windows?

 /

Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?

 /

Wie kann ich FTP-Ordner öffnen/ durchsuchen mit Q-DIR? Unterstützen Sie SFTP?

 /