NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » provisionedcontexts

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show provisionedcontexts ? Format: show provisionedcontexts [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser de klargjorte kontekstoplysninger for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show provisionedcontexts interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PROVISIONEDCONTEXTS

netsh mbn show provisionedcontexts - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om klargjorte kontekster for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, provisionedcontexts, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.
netsh interface ipv4 delete route
Sletter en rute.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registreringen af peer-navne.
netsh interface 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p pnrp
?ndringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten.
netsh http add iplisten
F?jer en IP-adresse til listen IP Listen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/provisionedcontexts.htm
0.078

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 8.0 version, is it x32 or x64?

 /