NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » provisionedcontexts

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show provisionedcontexts ? Format: show provisionedcontexts [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser de klargjorte kontekstoplysninger for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show provisionedcontexts interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / PROVISIONEDCONTEXTS

netsh mbn show provisionedcontexts - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysningerne om klargjorte kontekster for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows Seven
netsh, mbn, show, provisionedcontexts, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.
netsh interface ipv4 delete route
Sletter en rute.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registreringen af peer-navne.
netsh interface 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p pnrp
?ndringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten.
netsh http add iplisten
F?jer en IP-adresse til listen IP Listen.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/provisionedcontexts.htm
0.078

Wo finde ich die Sehhilfe Einstellungen am Samsung Handy?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

How to force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /