netsh http add iplisten - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add » iplisten

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add iplisten ? Format: add iplisten [ipaddress=] Parametre: Tag Værdi ipaddress - Den IPv4- eller IPv6-adresse, der skal føjes til listen IP Listen. Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse til listen IP Listen. Den omfatter ikke portnummer. Listen IP Listen definerer området for listen over adresser, som HTTP-tjenesten er bundet til. "0.0.0.0" betyder enhver IPv4-adresse, og "::" betyder enhver IPv6-adresse. Eksempler: add iplisten ipaddress=fe80::1 add iplisten ipaddress=1.1.1.1 add iplisten ipaddress=0.0.0.0 add iplisten ipaddress=::

NETSH / HTTP / ADD / IPLISTEN

netsh http add iplisten - Windows Seven - Kommandoer F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows Seven
netsh, http, add, iplisten, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.
netsh advfirewall mainmode delete rule
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler.
netsh lan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk.
netsh add helper
Installerer en Hj?lpe-DLL.
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add/iplisten.htm
0.156
15835

So many directorys in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Mit Windows 7, 8, 8.1 CDs und DVDs brennen! Geht das?

 /

Hilfe bei Störungen Telekom, DSL, Internet, Telefon, aber wo?

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views!

 /

Windows-10 Menüs sind nach links ausgerichtet, warum nicht rechts?

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

Hängenden Prozessen bzw Programmen unter Windows beenden mit Extras! 

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /