NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add » iplisten

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add iplisten ? Format: add iplisten [ipaddress=] Parametre: Tag Værdi ipaddress - Den IPv4- eller IPv6-adresse, der skal føjes til listen IP Listen. Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse til listen IP Listen. Den omfatter ikke portnummer. Listen IP Listen definerer området for listen over adresser, som HTTP-tjenesten er bundet til. "0.0.0.0" betyder enhver IPv4-adresse, og "::" betyder enhver IPv6-adresse. Eksempler: add iplisten ipaddress=fe80::1 add iplisten ipaddress=1.1.1.1 add iplisten ipaddress=0.0.0.0 add iplisten ipaddress=::

NETSH / HTTP / ADD / IPLISTEN

netsh http add iplisten - Windows Seven - Kommandoer F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows Seven
netsh, http, add, iplisten, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.
netsh advfirewall mainmode delete rule
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler.
netsh lan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk.
netsh add helper
Installerer en Hj?lpe-DLL.
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add/iplisten.htm
0.296
15835

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Zugriff auf Laufwerke der Festplatte über die Adressleiste!

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Berechnen Sie die HDD / SSD / SHDD / SC / USB Geschwindigkeit!

 /

Verhindert, dass der PC aus geht, bzw. runterfährt! 

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts excluding installing!

 /

DesktopOK Tools + Funkionen / Features!

 /