NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add » iplisten

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add iplisten ? Format: add iplisten [ipaddress=] Parametre: Tag Værdi ipaddress - Den IPv4- eller IPv6-adresse, der skal føjes til listen IP Listen. Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse til listen IP Listen. Den omfatter ikke portnummer. Listen IP Listen definerer området for listen over adresser, som HTTP-tjenesten er bundet til. "0.0.0.0" betyder enhver IPv4-adresse, og "::" betyder enhver IPv6-adresse. Eksempler: add iplisten ipaddress=fe80::1 add iplisten ipaddress=1.1.1.1 add iplisten ipaddress=0.0.0.0 add iplisten ipaddress=::

NETSH / HTTP / ADD / IPLISTEN

netsh http add iplisten - Windows Seven - Kommandoer F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows Seven
netsh, http, add, iplisten, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.
netsh advfirewall mainmode delete rule
Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler.
netsh lan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk.
netsh add helper
Installerer en Hj?lpe-DLL.
netsh ipsec static help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan set
Angiver konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en IP-adresse til listen IP Listen. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add/iplisten.htm
0.14
15835

Leider wird die Anwendungsfreude durch nervige Pop-Ups von meinem Anti-Virenprogramm KIS 9.x getrübt!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Can I make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

There is also a configurable timer function to shut down!

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

How can I start another registry editor extra window?

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

Copy files excluding directory under Windows 10, 8.1, ...!

 /

How long does it take to install Windows 10 (download)?

 /

Anmelden (Login) in Windows 8/8.1, bzw. Passworteingabe ohne Tastatur mithilfe der Bildschirm-Tastatur?

 /