NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add cacheparam - Tilføjer cacheparameter for HTTP-tjeneste add iplisten - Føjer en IP-adresse til listen IP Listen. add sslcert - Tilføjer SSL-servercertifikatbinding for en IP-adresse og port. add timeout - Føjer global timeoutværdi til tjenesten. add urlacl - Tilføjer en reservation af URL-adresse.

NETSH / HTTP / ADD

netsh http add - Windows Seven - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows Seven
netsh, http, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filterlist
?ndrer en filterliste
netsh wlan set hostednetwork
Angiv egenskaber for v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec dynamic show all
Viser politikker, filtre, SA'er og statistikker fra SPD.
netsh winsock help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add.htm

0.093

Ein kleines Helferlein habe ich jedoch noch nicht gefunden, so etwas wie "minimize to tray"?

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Quick view and preview change Windows 10 (fast access)!

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Wozu Immer Maus Rad unter Windows (10, 8.1, 7) ?

 /

How do I prevent viruses on Windows 10?

 /