NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add » cacheparam

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add cacheparam ? Format: add cacheparam [type=]cacherangechunksize|maxcacheresponsesize [value=] Parametre: Navn Værdi type - Parametertype for indstilling. value - Værdi (i byte). Hvis værdien er en hexadecimal værdi, skal du tilføje præfikset 0x. Kommentarer: Tilføjer cacheparameter for HTTP-tjenesten. Eksempler: add cacheparam type=maxcacheresponsesize value=524288 add cacheparam type=cacherangechunksize value=131072

NETSH / HTTP / ADD / CACHEPARAM

netsh http add cacheparam - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer cacheparameter for HTTP-tjeneste / Windows Seven
netsh, http, add, cacheparam, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show capability
Viser oplysningerne om gr?nsefladefunktioner for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall delete rule
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh wlan show hostednetwork
Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static add filteraction
Opretter en filterhandling.
netsh wlan connect
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add/cacheparam.htm

0.046

On Windows 10, change visual effects to best Performance, how to?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /