NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add » cacheparam

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add cacheparam ? Format: add cacheparam [type=]cacherangechunksize|maxcacheresponsesize [value=] Parametre: Navn Værdi type - Parametertype for indstilling. value - Værdi (i byte). Hvis værdien er en hexadecimal værdi, skal du tilføje præfikset 0x. Kommentarer: Tilføjer cacheparameter for HTTP-tjenesten. Eksempler: add cacheparam type=maxcacheresponsesize value=524288 add cacheparam type=cacherangechunksize value=131072

NETSH / HTTP / ADD / CACHEPARAM

netsh http add cacheparam - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer cacheparameter for HTTP-tjeneste / Windows Seven
netsh, http, add, cacheparam, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show capability
Viser oplysningerne om gr?nsefladefunktioner for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall delete rule
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh wlan show hostednetwork
Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static add filteraction
Opretter en filterhandling.
netsh wlan connect
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add/cacheparam.htm

0.077

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

Kann man Programmname in der Windows 10 Taskleiste anzeigen (Symbole)?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Windows and Native resolution?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Ich finde die Computerverwaltung in Windows 8 und 8.1 nicht, wie kann ich sie öffnen, bzw. starten?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /