NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » http » add » cacheparam

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh http add cacheparam ? Format: add cacheparam [type=]cacherangechunksize|maxcacheresponsesize [value=] Parametre: Navn Værdi type - Parametertype for indstilling. value - Værdi (i byte). Hvis værdien er en hexadecimal værdi, skal du tilføje præfikset 0x. Kommentarer: Tilføjer cacheparameter for HTTP-tjenesten. Eksempler: add cacheparam type=maxcacheresponsesize value=524288 add cacheparam type=cacherangechunksize value=131072

NETSH / HTTP / ADD / CACHEPARAM

netsh http add cacheparam - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer cacheparameter for HTTP-tjeneste / Windows Seven
netsh, http, add, cacheparam, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show capability
Viser oplysningerne om gr?nsefladefunktioner for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall delete rule
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh wlan show hostednetwork
Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static add filteraction
Opretter en filterhandling.
netsh wlan connect
Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer cacheparameter for HTTP-tjeneste / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/http/add/cacheparam.htm
0.171
16379

Can I eject drive with this tool under Windows 11?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

What is a paper hole punch?

 /

Was ist ein Suchverlauf?

 /

What is reconstruct, reconstruction?

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Change the long date format on Windows 10/11!

 /

What are mouse tracks?

 /

What do the letters in the Attributes column mean, such as: A, HS, R or RHSA?

 /