NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » show » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show hostednetwork ? Format: show hostednetwork [[setting=]security] Parametre: Navn Værdi setting Angiver de indstillinger for det værtsbaserede netværk, der skal vises. Kommentarer: Du kan bruge denne kommando til at få vist egenskaber for det værtsbaserede netværk og status, hvis den aktiveres. Hvis parameteren setting er angivet, vises sikkerhedsalgoritmerne for og nøglen til det værtsbaserede netværk. Eksempler: show hostednetwork show hostednetwork setting=security

NETSH / WLAN / SHOW / HOSTEDNETWORK

netsh wlan show hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, show, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo
?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten.
netsh wfp set options
Angiver Engine-indstillingerne for netevents
netsh interface portproxy show
Viser oplysninger.
netsh show helper
Viser alle hj?lpeprogrammer p? ?verste niveau.
netsh interface ipv6 show subinterfaces
Viser undergr?nsefladeparametre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/show/hostednetwork.htm

0.077

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Ausblenden der Titelleiste und Menü, verschieben des Fensters durch Ziehen am Hintergrund!

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /