NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » show » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show hostednetwork ? Format: show hostednetwork [[setting=]security] Parametre: Navn Værdi setting Angiver de indstillinger for det værtsbaserede netværk, der skal vises. Kommentarer: Du kan bruge denne kommando til at få vist egenskaber for det værtsbaserede netværk og status, hvis den aktiveres. Hvis parameteren setting er angivet, vises sikkerhedsalgoritmerne for og nøglen til det værtsbaserede netværk. Eksempler: show hostednetwork show hostednetwork setting=security

NETSH / WLAN / SHOW / HOSTEDNETWORK

netsh wlan show hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, show, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo
?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten.
netsh wfp set options
Angiver Engine-indstillingerne for netevents
netsh interface portproxy show
Viser oplysninger.
netsh show helper
Viser alle hj?lpeprogrammer p? ?verste niveau.
netsh interface ipv6 show subinterfaces
Viser undergr?nsefladeparametre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/show/hostednetwork.htm
0.077

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Console command to see IP Address, how to on Windows 10/8.1/7?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /