NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » show » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show hostednetwork ? Format: show hostednetwork [[setting=]security] Parametre: Navn Værdi setting Angiver de indstillinger for det værtsbaserede netværk, der skal vises. Kommentarer: Du kan bruge denne kommando til at få vist egenskaber for det værtsbaserede netværk og status, hvis den aktiveres. Hvis parameteren setting er angivet, vises sikkerhedsalgoritmerne for og nøglen til det værtsbaserede netværk. Eksempler: show hostednetwork show hostednetwork setting=security

NETSH / WLAN / SHOW / HOSTEDNETWORK

netsh wlan show hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, show, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo
?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten.
netsh wfp set options
Angiver Engine-indstillingerne for netevents
netsh interface portproxy show
Viser oplysninger.
netsh show helper
Viser alle hj?lpeprogrammer p? ?verste niveau.
netsh interface ipv6 show subinterfaces
Viser undergr?nsefladeparametre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/show/hostednetwork.htm
0.108

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 how to reset font to default?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Wie viele Level gibt es bei CityVille und wie viele XP-s muss man sammeln?

 /

Versteckte Dateien und Ordner in Windows 10 anzeigen lassen?

 /