NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TEREDO

netsh interface teredo - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo.htm
0.14
16667

Help I can not save the pictures from the Office documents on the desktop!

 /

Save as PDF document in Quad Explorer under Windows 10!

 /

Compare two separate folders One is the SYSTEM font folder?

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Simple Tunnel3dOK 1.03 OpenGL!

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Windows 11 and 10 system sound!

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

Export image comparison results from the result list to HTML, XLS, CSV, ..!

 /