NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TEREDO

netsh interface teredo - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo.htm
0.077

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

QuickTextPaste in Programme(x86), oder Programme?

 /

Neustart des MS-Explorer in Windows 8.1 / 10 (Zurücksetzen)!

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /