NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TEREDO

netsh interface teredo - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo.htm

0.077

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Burn a CD or DVD or from a ISO file on Windows-10?

 /