NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TEREDO

netsh interface teredo - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo.htm
0.14
16667

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Kann jemand meinen Wohnort durch die IP-Adresse ermitteln?

 /

All subfolders in Explorer show shortcut directory tree!

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Set password protection to prevent readjustment on public PCs!

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

How can I turn off Windows 10 / 11 properly?

 /

Das FAT32 zu NTFS umwandeln ohne Datenverluste unter Windows 10?

 /