NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TEREDO

netsh interface teredo - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client delete trustedservergroup
Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show mainmode
Viser oplysninger om den aktuelle tilstand for hovedtilstand.
netsh mbn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall firewall
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten.
netsh ipsec static show policy
Viser detaljer om politikker.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
... Online-Games
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo.htm

0.046

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Hilfe, wo kann man das Windows 8 und 8.1 ausschalten, bzw. herunterfahren?

 /

Wie kann man in Windows 8 und 8.1 einen Neustart mit Wiederherstellungs-Optionen einleiten?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Has Q-Dir a single tree that can be used for all panes?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /