NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » policy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show policy ? Format: policy [ name = ] | [ all ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om en politik Parametre: Tag Værdi name | all -Navnet på politikken eller 'all'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulator- separeret format. wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navnet og beskrivelsen, så de passer til skærmens bredde på 80 tegn. Kommentarer: Hvis 'all' er angivet, vises alle oplysninger om politikker. Eksempler: show policy Policy1 wide=yes format=table

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / POLICY

netsh ipsec static show policy - Windows Seven - Kommandoer Viser detaljer om politikker. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, policy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache smb dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client rename trustedservergroup
Omd?ber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
netsh advfirewall firewall set
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nsefladerWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/policy.htm
0.125

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, can I (Command Prompt)?

 /

Ordner vs. Ordner und alle vergleichen, Unterschied (einschließen, ausschließen )?

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /

Vergrößerung im Internet Explorer 11 / 10 (zoom, Schrift)!

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, can I do?

 /

Change timestamps of directorys and files quickly and effectively!

 /