NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » policy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show policy ? Format: policy [ name = ] | [ all ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om en politik Parametre: Tag Værdi name | all -Navnet på politikken eller 'all'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulator- separeret format. wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navnet og beskrivelsen, så de passer til skærmens bredde på 80 tegn. Kommentarer: Hvis 'all' er angivet, vises alle oplysninger om politikker. Eksempler: show policy Policy1 wide=yes format=table

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / POLICY

netsh ipsec static show policy - Windows Seven - Kommandoer Viser detaljer om politikker. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, policy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache smb dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client rename trustedservergroup
Omd?ber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
netsh advfirewall firewall set
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/policy.htm
0.061

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /