NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » policy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show policy ? Format: policy [ name = ] | [ all ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om en politik Parametre: Tag Værdi name | all -Navnet på politikken eller 'all'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulator- separeret format. wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navnet og beskrivelsen, så de passer til skærmens bredde på 80 tegn. Kommentarer: Hvis 'all' er angivet, vises alle oplysninger om politikker. Eksempler: show policy Policy1 wide=yes format=table

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / POLICY

netsh ipsec static show policy - Windows Seven - Kommandoer Viser detaljer om politikker. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, policy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache smb dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client rename trustedservergroup
Omd?ber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
netsh advfirewall firewall set
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/policy.htm

0.062

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

View and delete partitions on Windows-8.1, 8 and 10, how to  ?

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /