NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set rule - Angiver nye værdier for egenskaber for en eksisterende regel.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL / SET

netsh advfirewall firewall set - Windows Seven - Kommandoer Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyports
Viser porttuples i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture start
Starter en interaktiv capturesession.
netsh interface portproxy reset
Nulstiller konfigurationstilstand for portproxy.
netsh rpc reset
Nulstiller de valgfrie bindingsindstillinger til 'none' (lyt efter alle brugergr?nseflader)
netsh interface ipv6 show offload
Viser oplysninger om aflastning.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall/set.htm
0.046

Formatting or Quick Formatting?

 /

Is die Vollbildfunktion in der Bildschirmlupe unter Windows-XP oder nur unter Windows 7 möglich?

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

What is a tablet?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Kinder mit Behinderung bei VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN privat Zusatzversichern, geht das?

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /