NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set rule - Angiver nye værdier for egenskaber for en eksisterende regel.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL / SET

netsh advfirewall firewall set - Windows Seven - Kommandoer Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyports
Viser porttuples i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture start
Starter en interaktiv capturesession.
netsh interface portproxy reset
Nulstiller konfigurationstilstand for portproxy.
netsh rpc reset
Nulstiller de valgfrie bindingsindstillinger til 'none' (lyt efter alle brugergr?nseflader)
netsh interface ipv6 show offload
Viser oplysninger om aflastning.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver nye v?rdier for egenskaber for en eksisterende regel. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall/set.htm
0.171
19305

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

LCD monitors, laptop screens and fixed screen resolution is wrong?

 /

PDF preview, PDF thumbnails Windows 11/1^0 Explorer problem!

 /

Windows 11: ms-settings:-Commands for settings!

 /

Can I download the Windows 7 test version (2019)?

 /

How to close the open Store Apps in Windows 8.1 Metro Mode?

 /

Show the folder size / number of files in a column, does that work?

 /

In der Explorer-Ansicht verborgene und Systemdateien anzeigen / ausblenden!

 /

Edit and import file time stamps in Excel or Calc!

 /

Will my FireFox also work on Windows 11?

 /

Does Windows 11 also have keyboard shortcuts that I can use?

 /

Was ist eine JPG / JPEG Datei?

 /