NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny firewallregel for indgående og udgående forbindelser. delete - Sletter alle tilsvarende firewallregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for egenskaber for en eksisterende regel. show - Viser en angivet firewallregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL

netsh advfirewall firewall - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show ikev2saexpiry
Viser udl?b for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set preferredadapter
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
netsh ras diagnostics set loglevel
Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall.htm
0.187
17972

Write short invitations and reports on Windows 10/11!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

The alternative test page print for Windows 11, 10, ... PCs!.

 /

The Windows 11, 10, ... key combination for fast shutdown, all MS OS?

 /

Size in Giga, Mega, Kilo and Bytes directorys and files!

 /

Die Datenträger Prüfung auf Windows 10/11 starten!

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, can I?

 /

Bildschirmmodus ändern am Samsung Handy?

 /

The screen saver is missing in the control panel, find it quickly!

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /