NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny firewallregel for indgående og udgående forbindelser. delete - Sletter alle tilsvarende firewallregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for egenskaber for en eksisterende regel. show - Viser en angivet firewallregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL

netsh advfirewall firewall - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show ikev2saexpiry
Viser udl?b for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set preferredadapter
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
netsh ras diagnostics set loglevel
Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall.htm
0.233
17972

Delete and Overwrite permanently?

 /

Look at the logging of problems in Windows 10 event viewer!

 /

Download Free Alternatives File Explorer for Windows!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Wie liste ich Dateien in alle Unterverzeichnisse auf?

 /

Does printing the directories work in all Windows operating systems?

 /

Download Viewer für Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio!

 /

Does Don't Sleep change the power saving options on the system?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /