NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny firewallregel for indgående og udgående forbindelser. delete - Sletter alle tilsvarende firewallregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for egenskaber for en eksisterende regel. show - Viser en angivet firewallregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL

netsh advfirewall firewall - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall firewall'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show ikev2saexpiry
Viser udl?b for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set preferredadapter
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.
netsh ras diagnostics set loglevel
Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show
Viser oplysninger.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall.htm
0.124

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Hilfe, keine Symbolleiste und Adressleiste in der Explorer Ansicht von Q-Dir?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Hilfe, in Windows 8 (8.1, 10) werden die Dateien mit dem falschen Programm geöffnet!

 /

Portabler Einsatz vom Pixel Tester + Windows 10 Probleme!

 /

Can I open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

Speichern der Remotedesktop Verbindungseinstellungen in eine RDP-Datei (alle Windows OS)?

 /

Tray-Funktion, um eine Windows-Desktop-Farbe zu ermitteln!

 /