NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add rule - Tilføjer en ny firewallregel for indgående og udgående forbindelser.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL / ADD

netsh advfirewall firewall add - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en ny firewallregel for indg?ende og udg?ende forbindelser. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh ras ipv6 show config
Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel.
netsh ras diagnostics show rastracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv4 show joins
Viser tilsluttede multicast-grupper.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall/add.htm
0.062

What is a PS2 printer port?

 /

Löschen Sie den Suchverlauf des Datei-Explorers in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Ist CannaPower illegal?

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /