NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » firewall » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall firewall add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add rule - Tilføjer en ny firewallregel for indgående og udgående forbindelser.

NETSH / ADVFIREWALL / FIREWALL / ADD

netsh advfirewall firewall add - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en ny firewallregel for indg?ende og udg?ende forbindelser. / Windows Seven
netsh, advfirewall, firewall, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh ras ipv6 show config
Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel.
netsh ras diagnostics show rastracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv4 show joins
Viser tilsluttede multicast-grupper.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/firewall/add.htm
0.14

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

Can I manage the Windows 10 (management features)?

 /

How can i manage or delete the favorites for all Explorer Views?

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /