netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] server ] Viser detaljerede oplysninger om en logføringsserver. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren Hvis der ikke angives et servernavn, ville de konfigurerede logføringsservere blive vist.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER


Quick - Link:
netsh interface httpstunnel add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
netsh nap client show state
Viser tilstanden.
netsh branchcache set localcache
Angiver placeringen af den lokale cache.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.061
17985

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

What does -Updates are in progress- on Windows 11!

Easy export the Network Ping Results to HTM to compare Result at a later time!

Exportieren Sie die Netzwerk-Ping-Ergebnisse einfach in HTML!

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

Adjust date and time in Windows 11!(0)